Alle VELTEK-medlemmer har nu adgang til ETIM Danmark: Få værdi af adgangen i dag

0

Tidligere var ETIM Danmark forbeholdt medlemmer af VELTEK Digital, men efter fusionen med VELTEK, er ETIM Danmark nu tilgængelig for alle VELTEK medlemmer.

Efter den netop overstående generalforsamling i VELTEK, er alle fordelene fra VELTEK Digital nu en del af medlemskabet af VELTEK. Derfor har alle medlemmer af VELTEK nu mulighed for at komme tættere på processerne omkring digitalisering og standardisering i deres branche – f.eks. gennem indflydelse på ETIM-modellen.

Fordelene ved ETIM er mange for alle tekniske leverandører og grossister

For alle producenter, leverandører og grossister er fordelene ved brug af ETIM mange; hvilket også er grunden til at ETIM breder sig hastigt i Danmark og hele Europa. Modellen forebygger misforståelser og gør det muligt at præsentere og identificere produkter på en standardiseret måde – og udveksle dataene elektronisk mellem kunder og leverandører.

Dette sidste element udgør en af hovedidéerne for grossister og leverandører. Data kan nu sendes fra leverandøren til f.eks. grossisten på en standardiseret måde i ét bestemt filformat. Hvis grossisten har opbygget sin webshop efter ETIM-standarden, kan data derefter direkte indlæses direkte i webshoppen, uden at der er behov for manuelt at tjekke data, udfylde manglende data og være i dialog med leverandøren om fejlene. ETIM fungerer så godt, at flere og flere grossister i Europa enten allerede stiller eller begynder at stille krav til leverandørerne om brug af ETIM.

Leverandørerne har også store fordele i, at der kan arbejdes med ét bestemt filformat, når data skal sendes afsted til de forskellige kunder. Datakvaliteten forbliver høj, idet manuelle indtastningsfejl undgås, når data sendes elektronisk, og det er også let at sende en ny, opdateret fil med en høj frekvens, således at ændringer i produktdata og nye produkter kan være tilgængelige for kunderne hurtigt. Produkternes time-to-market reduceres kraftigt.

Flere VELTEK-medlemmer har i flere artikler fortalt om fordelene ved ETIM. Læs dem her:

Kig også på VELTEKs ETIM-side, hvor alle VELTEK-medlemmer nu har adgang via deres sædvanlig login. Her finder du en masse informationer om ETIM og om organiseringen i Danmark.

Du finder siden her

Tilmeld dig relevante arbejdsgrupper

ETIM Danmark har en række arbejdsgrupper, som har ansvar for oversættelser, fastlæggelse af synonymer og tilretninger af ETIM-modellen indenfor en veldefineret del af den samlede ETIM struktur. Sørg for at melde din virksomhed til de arbejdsgrupper, som har relevans for jeres virksomhed. For at besætte produktrådene på bedst mulig er der i hvert produktråd repræsentanter fra både leverandører og grossister.

Arbejdsgrupperne er delt op i følgende områder:

 1. Installation
 2. Kabler og føringsveje
 3. Belysning
 4. Industrimateriel
 5. Rør og dele
 6. Ventiler
 7. Automatik
 8. Brønde, vandlåse
 9. Toiletter, cisterner
 10. Kedler, varmepumper
 11. Radiatorer
 12. Porcelæn for kar/brus/håndvask
 13. Armaturer, sanitetsarmaturer
 14. Ventilation, klima og energi
 15. Værktøj, befæstigelse og materialer
 16. Sikring

Dette er en super mulighed for at få indflydelse og mere viden om ETIM-modellen – skriv eller ring til VELTEK for at høre mere