ETIM International foreslår ændring af håndteringen af nationale standarder i ETIM-modellen

0

På det kommende møde i ETIM Internationals tekniske komité vil en ændring af håndteringen af nationale standarder blive drøftet.

Formålet med den ændrede håndtering er at finde en enkelt model, hvormed nationale produktstandarder, som f.eks. DIN, KOMO, GDV, KIWA osv., kan integreres ind i ETIM-modellen uden, at der risikerer at være en masse nationale features pr. klasse som følge af, at antallet af deltagende ETIM-lande stiger.

ETIM Internationals tekniske komité drøfter ændringerne på deres møde den 16.-17. oktober 2019 i Basel, men såfremt, der er en medlemsvirksomhed i VELTEK, som har input til arbejdet, er man naturligvis også velkommen til at fremsende dette til VELTEK efter denne dato.

Udkastet til ændringer, som skal drøftes af ETIM Internationals Tekniske Komité, er kort fortalt:

Preconditions

 • Least impact as possible for all ETIM users
 • Information exchange about standards must be enabled via ETIM BMEcat
 • If possible without changing our classification model

Proposed solution

 • New “Local standard features” with the same feature name as today (for existing features)
 • Identifier will contain 8 digits and will be a combination of “EF”, the 2-digit country code and then 4 numbers, beginning with “0001” – so e.g. EFDE0001
 • Example:
 • Existing Dutch logical feature EF020068 “KOMO certified” will be replaced by new logical feature EFNL0001 “KOMO certified”
 • That means the maximum of standard features per country will be 9999 – enough for the future
 • As usual, all feature types are possible (A, N, R, L)
 • Imperial units do NOT apply to local standards features (NO EFI codes!). For local standards, either the metric or the imperial unit is relevant (at least that is what we suppose). So for local standards there should be no need to have both units. Our imperial unit solution allows to define 2 different units for the same feature. If there is only one unit, you don’t need it, the first unit can also be inch, feet or any other imperial unit.
 • No “Local standard values” are needed – we will still use ’normal’ EV values
 • We will still supply ONE ETIM model, not one per country
 • It is easy for any ETIM user, to filter these standard features if necessary
 • A data transfer with ETIM BMEcat (or any other exchange format) is possible
 • In CMT we will have 2 feature blocks (in one screen):
  • The basic features, sorted reasonable like today
  • The “Local standard features”, sorted by their identifier (no visible sort number in CMT)
 • When exporting the ETIM model, also the standard feature will get a sort number, starting with the last basic feature sort number plus one
 • All basic features are still mandatory, all local standard features are optional (or can be defined as mandatory on country level)
 • A data supplier is free what national standards he will use, depending on the data receiver
 • This solution is already discussed with our ETIM service provider TTT and will work in practice.

Kontakt VELTEK her