Ferieloven, uddannelse og digitalisering i centrum på VELTEKs medlemsmøde

0

Flere af VELTEKs medlemmer var den 25. september samlet i Herlev for at blive sat ind i, hvad der rører sig i deres omverden. Ferieloven, uddannelse og digitalisering var derfor tre områder, som grundigt blev behandlet på dagen.

Spændende indlæg, godt engagement og stor spørgelyst gjorde den 25. september til en udbytterig dag for de fremmødte medlemmer af VELTEK.

VELTEK havde indkaldt sine medlemmer til medlemsmøde på kontoret i Herlev, og VELTEK kan på baggrund af et veloverstået program med højt fagligt niveau understrege medlemsmødernes relevans i forhold til at sikre faglig information om ny lovgivning og værdifuld vidensdeling i branchen.

Download præsentationer fra dagen her (Kun for VELTEK-medlemmer)

Ferielovens betydning for medlemmerne

Lisa Webster fra DreistStorgaard Advokater A/S stod for foredraget om den nye ferielov. Her kunne de fremmødte blive klædt på til de ændringer, som den nye lov medfører og ikke mindst blive forberedt på det arbejde, som ufravigeligt venter alle danske virksomheder i disse dage.

Især overgangsordningen mellem den eksisterende og den nye ferielov, hvor ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver ”frosset inde”, var i medlemmernes fokus. Ikke mindst var der særlig interesse omkring, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig til de nye indberetningsregler, når der sker fratrædelser her overgangsordningen.

Derudover blev der gået i dybden med ændringen af forskudt ferie til såkaldt samtidighedsferie, hvilken betydning denne ændring havde for medlemmerne, og hvordan de skal forholde sig til en eventuel udskydelse af den enkelte medarbejders femte ferieuge til året efter.

Lisa gav til sidst en række konkrete anbefalinger til medlemmerne, og det stod på mødet til sidst også klart, at den nye ferielov ikke blot er en simpel opgave for medlemmerne, men noget der skal kigges på med det samme, hvor overgangsordningen er startet.

Innovativ elevuddannelse på Mommarks Handelskostskole

Direktør, Bente E. Jensen, og vicedirektør, Helle Guldhammer Kristensen, fra Mommark Handelskostskole fulgte op og fortalte om deres uddannelsesinstitution. Mommark Handelskostskole er en landsdækkende hovedforløbsskole. Det vil sige, at virksomheder fra hele Danmark sender deres handels-, kontor og detailelever på skoleophold i Mommark, som led i deres elevuddannelse. Her er de cirka ti procent af deres samlede elevtid.

Mommark har hovedforløb inden for netop vvs og el med stort fokus på digitalisering og de nyeste trends inden for disse brancher, og er derfor en relevant samarbejdspartner for VELTEK. Mommark har tætte samarbejder med flere virksomheder og opsøger selv deres samarbejdspartnere for løbende feedback til eventuelle forbedringer eller ønsker til produktområder, som eleverne bør sættes ind i under uddannelsesforløbene.

Såfremt Mommark vurderes at være en relevant uddannelsesinstitution for VELTEKs medlemmer, opfordres der til at tage kontakt til skolen for at blive klogere på, hvordan elevuddannelsen hos Mommark kan styrke elevernes kompetencer til gavn for medlemmerne.

Mommark har hovedforløb inden for vvs og el, hvor eleverne stifter bekendtskab med digitale redskaber og nyeste trends i brancherne.

Få succes med digitalisering

Flemming Rex Selmer, Senior Client Executive, og Allan Lynggaard Petersen, Sales & Industry Manager, hos NORRIQ, kom herefter på og gav et spændende indlæg om de seneste digitaliseringstrends og en række bud på, hvordan medlemmerne som virksomhed kan øge det digitale beredskab og med mindre tiltag kan få vendt en digitaliseringstrussel til en digitaliseringsgevinst.

NORRIQ hjælper virksomheder med at implementere digitalisering i alle led af virksomhedens drift, og fremviste på dagen en række konkrete tiltag på, hvordan medlemmerne ved brugen af forskellige tilgængelige Microsoft-services kan få digitalisering ind i virksomheden og starte en digital transformation.

Info om VELTEKs nye struktur rundede dagen af

VELTEK har på generalforsamlingen den 21. juni vedtaget en ny organisations- og kontingentstruktur i foreningen. Den nye struktur har blandt andet muliggjort, at alle medlemmer i VELTEK nu via sit medlemskab har adgang til ETIM Danmark samarbejdet, mens der også er blevet åbnet op for online branchestatistik i hver af VELTEKs fire fagsektioner.

Både VELTEKs administrerende direktør, Per Rømer Kofod, Sektionschef, Lennart Østergaard og kommunikationskonsulent, Claus Dahlbom Hansen fortalte om de mange nye muligheder, som der nu følger med medlemskabet af VELTEK.

Se her for mere info om VELTEKs nye struktur