Indledende øvelser til en varmesektion i VELTEK

0

VELTEKs ambition om at oprette en varmesektion blev mødt med stor interesse fra de fremmødte, da VELTEK afholdte dialogmøde med varmebranchen. Målet er at opstarte sektionen inden udgangen af 2017.

VELTEK havde torsdag den 21. september indkaldt virksomheder beskæftiget inden for individuel opvarmning af bygninger til et dialogmøde i VELTEKs lokaler vedrørende opstart af en varmesektion. Oprettelsen af en varmesektion er et afgørende element i VELTEKs strategi om at kunne dække alle de tekniske installationer i bygninger fra ”væg til væg” og være førstevalget blandt interesseorganisationer, når myndighederne skal vælge sparringspartner til udarbejdelse af tekniske bekendtgørelser og reglementer indenfor VELTEK-medlemmernes interesseområder.

Med en dedikeret varmesektion, med egen bestyrelse og sektionschef, vil kommende medlemmer både kunne benytte hele VELTEKs samlede slagkraft på det installationstekniske område, kunne påvirke energidebatten, deltage i udvekslingen af viden og erfaringer som branche i varmesektionen og kunne trække på kompetencerne i VELTEKs sekretariat. Den nye varmesektion vil indgå på lige linje med VELTEKs nuværende tre faglige sektioner: Armatur- Vand- og Afløb-sektionen, Den Eltekniske Sektion, Ventilation og vil således fuldende VELTEK-paletten.

Blandt de fremmødte fra varmebranchen var der især en interesse i VELTEKs holistiske tankegods, som bygger på gavnlige synergier mellem forskellige teknologier i forhold til energieffektivisering og billigere byggeri, mens andre så varmesektionen som en oplagt mulighed for at kunne fremhæve og positionere alternative varmekilder, der lige nu ikke har sin berettigede plads i energidebatten.

Flere af de fremmødte kunne endda berette, hvordan de føler, at enkelte teknologier forsøger at ”løbe afsted med bolden”, mens andre har svært ved at blive hørt. Energidebatten er generelt præget af ”nøglehulsbetragtninger”, men bør i stedet fokusere på det, som politikere og myndigheder efterspørger, hvilket er løsninger og helhedsbetragtninger. Det er VELTEKs erfaring, at ”One size fits all” argumenter ikke er længere vejen frem, når der tales opvarmning af bygninger.

Med til mødet var også formanden for VELTEK, Claus Witt, adm. direktør i Grundfos DK A/S, samt bestyrelsesmedlem i ’AVA-sektionen’ og hovedbestyrelsen, Per Kronil, Market Director hos Roth Nordic A/S, som kunne oplyse, hvordan medlemskabet af VELTEK gennem tiden har haft afgørende betydning for deres virksomheder.

– Hvis man kommer alene som repræsentant for sin virksomhed og skal I snak med myndighederne, bliver du opfattet som en subjektiv sælger. Hvis du kommer som medlem af VELTEK, hvor du har 115 virksomheder i ryggen, er din stemme større, og der bliver lyttet til dig, udtalte Per Kronil på mødet og fortsatte:

– Uden VELTEK i ryggen havde vi aldrig haft ressourcerne og kræfterne til at få myndighederne i tale i det omfang, som vi har fået.

Gennemslagskraften hos myndighederne er blot én af mange fordele, som et medlemskab af VELTEK giver. Et medlemskab af VELTEK giver blandt andet også 10-25 procent rabat på annoncering i ’TechMedias’ fagblade og 15 procent rabat på leje af stand til ’VVS-’ og ’EL & Teknik’-messen. For medlemmer, som i høj grad benytter sig af medlemsfordelene, kan medlemskabet af VELTEK stort set tjenes hjem på rabatter.

Prisen for et medlemskab af VELTEK fastsættes efter den enkelte medlemsvirksomheds indenlandske omsætning, hvorefter kontingent for en eller flere sektioner opkræves separat.

Prisen for medlemskabet af en fremtidig varmesektion besluttes af medlemmerne og kendes derfor ikke, men tages der udgangspunkt i sektionskontingentet for ’Den Eltekniske Sektion’, kan det komme til at se således ud.

Eksempel – medlemskab af VELTEK + Varmesektionen

  • Virksomhed A (Omsætning: 13. mio DKK): VELTEK medlemskab (14.000 DKK) + medlemskab af EL-Teknisk Sektion (12.500 DKK.). Samlet pris = 26.500 DKK.
  • Virksomhed B (Omsætning: 25 mio. DKK): VELTEK medlemskab (24.000 DKK) + medlemskab af EL-Teknisk Sektion (12.500 DKK.). Samlet pris = 36.500 DKK.
  • Virksomhed C (Omsætning: >40 mio. DKK): VELTEK medlemskab (41.000 DKK) + medlemskab af EL-Teknisk Sektion (12.500 DKK.). Samlet pris = 53.500 DKK.

Du kan læse mere om VELTEKs kontingentsatser her, og læs mere om de mange fordele ved et medlemskab af VELTEK her