Slip den grønne intelligens løs i bygningerne

0

En arbejdsgruppe under Leverandørudvalget i Den Eltekniske Sektion har til opgave at promovere fire udvalgte energibesparende områder i vores bygningsmasse – læs debatindlæggene bragt på Energi Watch.dk og i Licitationen her.

Debatindlægget fra arbejdsgruppen sætter på Energi Watch.dk fokus på behovet for intelligent styring af energiforbruget i vores byggeri, da intelligente teknologier kan anvendes til at sammentænke de forskellige bygningsautomatikker på tværs af faggrænser, så de ikke modarbejder hinanden og kan fokusere forbruget til tidspunkter, hvor energien er grønnest og billigst.

Læs hele debatindlægget her

Se også første debatindlæg – bragt i Licitationen – der sætter fokus på behovet for løbende service af boligmassen

Læs hele debatindlægget her

Om arbejdsgruppen

En arbejdsgruppe under TEKNIQ Arbejdsgiverne (arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for el-, vvs-, industri- og smedebranchen) har til Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren afleveret forslag til 14 initiativer, der vil reducere Danmarks CO2-udledning markant gennem effektiviseringer og optimeringer af bygninger og bygningsdrift. En række af initiativerne forventes at blive gennemført grundet tilstrækkelig politisk og branchemæssig opmærksomhed på området, mens andre initiativer forventes at blive set bort fra og kræver en stærk og understøttende kommunikationsindsats.

Derfor arbejder en nedsat arbejdsgruppe under Leverandørudvalget med at promovere fire energibesparende potentialer i bygningmassen.

De fire områder er: 

  • Styrk løbende service af bygninger og deres tekniske installationer
  • Sæt fokus på bygningers totaløkonomi
  • Styrk intelligent styring af bygninger – inklusiv deres energiforbrug
  • Optimer de tekniske installationer gennem energirenoveringer