TBST barsler med en digitaliseringsstrategi

0

På mødet i Branchepanelet for Byggeri kunne TBST præsentere deres tanker vedrørende en ny digitaliseringsstrategi.

Arbejdet med strategien startede tilbage i januar. Undervejs er det via bilaterale møder med Branchepanelets medlemmer blevet undersøgt, hvad målet og ambitionen skal være for en digitaliseringsstrategi. Helt overordnet er det TBSTs mål at understøtte den udvikling, der allerede er i gang og ikke nødvendigvis starte en masse nye tiltag op.

Digitaliseringsstrategien indeholder fem fokusområder.

En bedre udnyttelse af digitale værktøjer, hvor fokus er rettet mod bygherrerne. Disse værktøjer skal hjælpe bygherrerne generelt, vejlede dem om udbud, indeholde kataloger om best practice, støtte forskningsprojekter om digital entrepriseret og klarlægge øvrige udfordringer på digitale udbud.

Strategien indeholder også tanker om at benytte åbne dataformater og sikre teknologineutralitet, og man samarbejder med Dansk Standard om standarder indenfor digitalt byggeri.

Derudover arbejder TBST med at blive bedre til at opsamle, analysere og udnytte data, og de er i gang med at undersøge muligheden for at lave en 3D bymodel.

Der skal udvikles flere digitale kompetencer i branchen, hvor der særligt er fokus på SMV’er. Herunder skal der køres pilotprojekter på kommune- eller projektniveau, og der kigges på hvorledes forskning indenfor digitalt byggeri kan understøttes. TBST vil også arbejde med et initiativ hvor der skal rådgive SMV’er om digitale muligheder.

Endelig har strategien har også et fokus på bæredygtighed. Muligheden for at integrere BIM i relevante værktøjer undersøges, og der kigges på at inkludere bæredygtighedsmærker og certifikater i relevante sammenhænge.

På mødet nævnte VELTEK, at man bør inkludere gode cases på den digitalisering, der allerede foregår i branchen og nævnte i den sammenhæng ETIM, som et eksempel på en datamodel, der er langt og moden i forhold til digitalisering af dataflow i byggeriets værdikæde.

TBST udtrykte stor interesse for cases, og særlig interesse for ETIMs arbejde med integreringen af BIM-data og objekter i modellen.