VELTEKs generalforsamling sætter retningen for foreningens fremtid

0

Når VELTEK afholder ordinær generalforsamling den 21. juni i København på Hotel Admiral, er der store beslutningsforslag til afstemning. Generalforsamlingen skal blandt andet endeligt beslutte, om de tværfaglige sektioner; VELTEK Digital og Markedsanalyse skal fusioneres ind i VELTEK. Derudover afholder AVA-Sektionen, Den Eltekniske Sektion og VELTEK Varme sine generalforsamlinger samt udbytterige medlemsmøder i løbet af formiddagen.  

VELTEK har i en længere årrække, foruden hovedforeningen, bestået af forskellige fagsektioner og af to tværfaglige sektioner, VELTEK Digital og Markedsanalyse. Fælles for de to tværfaglige sektioner har været, at samtlige medlemmer, uagtet fagtekniskområde, har haft mulighed for at melde sig ind, idet de to sektioners fokusområder (hhv. digitalisering og branchestatistik) berører alle medlemmer uafhængigt af deres branche.

Organisationsstrukturen kan dog se væsentlig anderledes ud fra den 21. juni 2019, hvor VELTEK afholder sin ordinære generalforsamling. VELTEKs hovedbestyrelse stiller her forslag om at fusionere driften af de to tværfaglige sektioner ind i VELTEKs hovedforening, således at alle medlemmer har mulighed for at komme tættere på processerne omkring digitalisering og standardisering i deres branche, samt indgå i et samarbejde og modtage relevante branchestatistikker og analyser via VELTEKs online statistikprogram.

Med denne fusionering følger ligeledes en ny kontingentstruktur, der både indebærer, at der for medlemmer ikke længere skal betales særskilt til VELTEK Digitals og Markedsanalyses ydelser og en bedre ensretning mellem VELTEKs kontingenttrappe og kontingenttrappen i VELTEK Ventilation.

Udkastet til de nye kontingentstruktur er blevet udarbejdet af en tværfaglig kontingentgruppe, som blev udpeget af VELTEKs hovedbestyrelse i efteråret 2018.

Hidtil har VELTEKs struktur set sådanne ud. Stemmes forslaget igennem, vil Markedsanalyse og VELTEK Digital blive lukket ned som selvstændige sektioner og fusioneret ind i VELTEK.

Giver mere værdi for medlemskabet

Centreret omkring fusionerne af Markedsanalyse og VELTEK Digital ind i VELTEK er ønsket om at give medlemmerne mere værdi for deres medlemskab.

Med den digitale udvikling, der løbende forandrer samtlige brancher i erhvervslivet, er der behov for, at VELTEK imødekommer udviklingen og tilpasser sig medlemmernes ønsker. Derfor vil den generelle medlemsadgang til indflydelse på udviklingen af ETIM-modellen, indflydelse på digital standardisering og udveksling af åbne digitale formater samt modtagelsen af branchestatistikker- og analyser give VELTEK-medlemmerne mere værdi for deres medlemskab.

VELTEK har længe kørt branchestatistik inden for elbranchen, men med den nye struktur åbnes der op for branchestatistik inden for fx armaturer, sanitetssystemer, afløb, rør, ventiler, olie- og gaskedler, varmepumper og ventilationsprodukter.

Spændende medlemsmøder i flere fagsektioner i løbet af formiddagen

Foruden VELTEKs ordniære generalforsamling om eftermiddagen afholder AVA-Sektionen, Den Eltekniske Sektion og VELTEK Varme sine generalforsamlinger i løbet af formiddagen. Derudover har hver af de tre sektioner besluttet også at afholde et medlemsmøde lige efter den overståede generalforsamling.

På AVA-Sektionens medlemsmøde ønsker bestyrelsen at gå i dialog med medlemmerne omkring nye tiltag, som bestyrelsen i AVA-Sektionen skal have særligt fokus på. På Den Eltekniske Sektions medlemsmøde kan medlemmerne komme i dialog med Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør for TEKNIQ Arbejdsgiverne, mens medlemmerne i VELTEK Varme skal drøfte mulighederne for medlemshvervning.

Hele programmet for dagens ordinære generalforsamlinger kan hentes her

Tilmeldingsblanket til generalforsamlinger kan hentes her

Husk også deltagelse på VELTEKs årsdag, der afholdes i forlængelse af VELTEKs ordinære generalforsamling.

Læs mere om årsdagen her

Programmet for årsdagen kan hentes her

Tilmeldingsblanket til årsdagen kan hentes her

Deltagelse i VELTEKs årsdag er forbeholdt medlemmer og inviterede samarbejdspartnere.