Et fintunet VELTEK vil skabe mere værdi for medlemmerne

0

På VELTEKs generalforsamling den 21. juni stemte medlemmerne, på tværs af de 4 fagsektioner, enstemmigt ja til bestyrelsens pakke bestående af flere elementer.

Et element i pakken var at VELTEK fusioneres med VELTEK Digital og Markedsanalyse (branchestatistik), som indtil da var selvstændige sektionerne i VELTEK, hvortil der skulle betales særskilte kontingenter. I praksis betyder det nu, at de særskilte medlemskaber, til de to tværfaglige sektioner, bortfalder, og at alle nuværende VELTEK-medlemmer får adgang til sektionernes services. Kort sagt, VELTEK medlemskabet er blevet mere værdifuldt.

VELTEKs bestyrelse arbejder løbende for, at VELTEK afspejler brancherne og forandringerne, der omgiver, herunder digitaliseringen. Derfor var et andet element i forslagspakken at udvide VELTEKs medlemskab fra ét til tre typer af medlemskaber med henblik på at styrke foreningen fagligt og tilgodese interessen for virksomheder i branchen, som ikke 100 procent opfylder de oprindelige kriterier for medlemskab – Dette kan du læse mere om i nyhedsbrevet, eller på veltek.dk – hvor du allerede nu kan se den nye kontingentstruktur- og satser fra 2020.

En generalforsamling må gerne være en festdag, og VELTEKs generalforsamling 2019 var ingen undtagelse. På VELTEKs Årsdag efter generalforsamlingen styrede Cecilie Beck medlemmer og gæster igennem fire spændende og yderst relevante indlæg om digitaliseringen af vores brancher. Udover at blive godt underholdt, er jeg sikker på, at alle deltagere enten fik noget med hjem at arbejde med eller tænke over.

Stor tak til indlægsholdere og gæsterne, som valgte at dele eftermiddagen med VELTEKs medlemmer.

Til sidst vil jeg ønske alle god læselyst og god sommer!

Per Rømer Kofod, administerende direktør for VELTEK.