VELTEK holder kursen i et coronapræget efterår

0

Knapt var vi vendt tilbage til en nogenlunde arbejdsmæssig normalitet efter sommerferien, før øget smitte og deraf nye lokale og, senere hen, nationale, restriktioner ramte os igen – med klare anbefalinger om, at dem, der kan, atter skulle tage sit udstyr med hjem og indrette hjemmekontoret på ny. COVID-19-epidemien har på alle tænkelige måder givet udtrykket ”omstillingsparat” en helt ny betydning. Det er således mere eller mindre blevet et krav, at vi alle nu kan omstrukturere os på en ny måde – fra dag til dag, fra time til time, og samtidig holde hjulene i gang.

Vækst i medlemmer og i sekretariatet

VELTEK er kommet godt i gang efter sommerferien. Som du kan læse i nyhedsbrevet, har vi på trods af Corona i efteråret haft glæden af at kunne byde velkommen til hele fem nye medlemmer – som forgrener sig ind i alle vores fire fagsektioner. VELTEK er de seneste år vokset markant og bredt, og vi øger løbende heraf vores styrke og stemme i den offentlige debat.

Med flere medlemmer kræves der flere tilgængelige hænder. Derfor har vi også i efteråret haft fornøjelsen af at kunne byde Nicolai Garde-Dinesen velkommen i sekretariatet. Som du kan læse i nyhedsbrevet, er Nicolai fra september startet som Sektionschef for Armatur- Vand og Afløb (AVA), ligesom han skal bistå varmesektionen med sine vvs-kompetencer på varmeområdet. Nicolai er uddannet vvs-installatør og rørsmed og har mangeårige erfaringer som projektleder i byggebranchen.

Siden VELTEK blev udvidet med VELTEK Varme, har det været en klar ambition, at VELTEK-sekretariatets kompetencer i tilsvarende grad skulle forstærkes med det klare formål at understøtte den tekniske og branchemæssige bredde, som VELTEK fik opnået. Med tilkomsten af Nicolai er ambitionen lykkedes, og pladen er således fuld på de fagtekniske kompetencer i VELTEK.

Udover at styrke VELTEK sekretariatets faglighed, især inden for vvs, betyder ansættelsen af Nicolai, at der er frigivet ressourcer i hele sekretariatet til at øge hele VELTEKs, fagsektionernes og vores medlemmers interessevaretagelse, og som brancheforening kan vi i endnu højere grad gøre det, vi er sat i verden for – at skabe værdi for vores medlemmer.

Klimahandlingsplan overser energirenoveringer

Meget kort før Folketinget gik på sommerferie blev første del af regeringens klimahandlingsplan vedtaget. Aftalen indeholder en række vigtige tiltag om fremtidens grønne energiforsyning, men det er ikke en underdrivelse at påstå, at der mangler ambitioner om at bringe energiforbruget i bygninger ned.

Den bold har en nedsat arbejdsgruppe, med deltagelse af Den Eltekniske Sektion og TEKNIQ Arbejdsgiverne og flere medlemmer, grebet, og sammen har vi på Folketingets åbningsdag lanceret kampagnen ”Smarte Bygninger Tænker på Klimaet” med den klare ambition, at få de tekniske installationer på klimapolitikernes dagsorden. For vi og Folketingets politikere kommer ikke udenom, at 40 pct. af danskernes energiforbrug og 20 pct. af CO2-udledningen kommer fra bygninger – det skal ned!

Kampagnen løber i resten af oktober måned, og vi har allerede udgivet to videoer på VELTEKs LinkedIn-profil, som du, kære læser, meget gerne må gå ind og dele! – Det er vigtigt, at budskabet bliver spredt til både vores magthavere, mens også blandt os i branchen.

Det tyske eksempel

Og set i lyset af hele Coronasituationen kunne renoveringer af de danske folkeskoler være et godt sted at starte. VELTEK har i årevis påpeget over for beslutningstagerne, at indeklimaet i langt de fleste folkeskoler stadig er katastrofalt ringe. Derfor har VELTEK Ventilation sammen har en lang række af aktører udgivet rapporten ”Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen” – der indeholder en lang række konkrete indeklimaforslag, som er blevet præsenteret for boligminister Kaare Dybvad.

Samtidig viser mere og mere forskning, at Coronavirus spreder sig med aerosoler, hvilket har fået den tyske regering til at afsætte 3,5 milliarder kroner til at forbedre ventilationssystemerne i offentlige bygninger – herunder skoler. Vi kan kun opfordre til, at vi her følger det tyske eksempel. Incitamentet til faktisk at få gjort noget ved skolernes indeklima har aldrig været større end nu. Skoleelevers indeklima, og dermed deres sundhed, indlæring og trivsel, er en sag, man umuligt kan være imod, og det er ikke en sag, som VELTEK slipper.

Rigtig god læselyst med resten af nyhedsbrevet.

Per Rømer Kofod.