Færre sektioner – flere medlemskaber og øget værdi af VELTEK medlemskabet

0

På sommerens generalforsamling besluttede VELTEKs medlemmer at sætte en ny retning for foreningen. For med en ny kontingentstruktur på plads får alle VELTEKs medlemmer ikke blot mere værdi for medlemskabet, men hele VELTEK bliver styrket på tværs af fagområderne i foreningen.

Først og fremmest har de nye vedtægter muliggjort, at der nu findes tre typer af medlemskaber i VELTEK. Alle hidtidige medlemmer af foreningen er nu at betegne som A-medlemmer, mens det nyoprettede B-medlemskab er for interesserede datterselskaber til allerede indmeldte A-medlemmer i VELTEK, mens et C-medlemskab er for virksomheder, der tilbyder digitale services og produkter med relation til den tekniske branche og som sidder med en ekspertise og en viden, der kan være til stor nytte for VELTEKs medlemmer.

Og kort efter generalforsamlingen meldte de første B- og C-medlemmer sig allerede ind i VELTEK, og der skal uomtvisteligt lyde et stort velkommen til jer. Selvom der gælder særlige rettighedsforhold for både B- og C-medlemmer, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at med der med de nye medlemskaber følger helt nye samarbejds- og netværksmuligheder til gavn for alle medlemmer. Et stort skridt for VELTEK.

Hvis det skulle have din interesse, så kan du læse mere om vores nye typer af medlemskaber lige her

Mindst ligeså markant medførte generalforsamlingen også, at de hidtidige tværfaglige sektioner Markedsanalyse (branchestatistik) og VELTEK Digital (ETIM) nu er fusioneret ind i VELTEK, hvor der tidligere skulle der betales separat kontingent til disse sektioner.

Alle medlemmer har derfor nu mulighed for at få adgang til ETIM-samarbejdet, mens mange flere medlemmer af VELTEK vil blive tilbudt at indgå i et samarbejde omkring branchestatistik og analyser via VELTEKs online statistikprogram, såfremt de er medlem af en fagsektion.

Med ændringerne står VELTEK og medlemmerne stærkere end nogensinde før, samtidigt med at VELTEK-medlemskabet er tilført endnu mere værdi for medlemmerne. VELTEK og medlemmerne er således bedre rustet til at imødegå udviklingen på markedet, om det så gælder på det digitale område, eller hvis det drejer sig om overblikket over markedsudviklingen i form af valide branchestatistikker.

Medarbejdere med de rette faglige kompetencer er fundamentet i enhver virksomhed. Derfor er uddannelse af nye medarbejdere til branchen, herunder til VELTEKs medlemmer, utrolig vigtig for vores branchers fremtid. For at støtte op om dette vigtige formål har Den Eltekniske Sektion i VELTEK derfor taget initiativ til at få uddannelse inkl. uddannelsesindholdet på dagsorden, ligesom sektionen har valgt at oprette et nyt legat for unge talenter i branchen. Læs mere herom i nyhedsbrevet.

God læselyst!

PRK