Veloverstået messe, årsdag og Folkemøde

0

Høj sol og messetid hænger efterhånden sammen, og EL & TEKNIK 18 blev ingen undtagelse. I brandvarme haller blev der vist brandvarme nyheder til glæde for ca. 8.500 interesserede besøgende. Igen i år var det faglige niveau højt, og der blev udvekslet rigtig mange spørgsmål og svar samt kontaktdata henover messens tre dage. At messer fortsat er hotte kunne vi også mærke ved, at flere udstillere allerede under messen meddelte, at de ønsker større stande til EL & TEKNIK 20.

Torsdag d. 31. maj afholdt VELTEK generalforsamlinger og årsdag i smukke rammer på Vejlefjord Hotel, hvor rigtig mange medlemmer mødte op. Det blev en udbytterig dag for alle, og årsdagen bød medlemmerne på relevante og inspirerende indlæg omkring ”Installation 4.0” og fremtidens medarbejdere og samfund, ligesom der var rig mulighed til at netværke med medlemmer på tværs af faggrænser og inviterede samarbejdspartnere. Traditionen tro sluttede dagen af med en god middag og underholdning ved Psykologisk Entertainer Mikkel Karlsen, som gav de fremmødte noget at tænke over.

Den 8. juni sagde VELTEK farvel til Christen Galsgaard, sektionschef i VELTEK Ventilation, som nu går på pension efter at have været i branchen i over 22 år. Nøglerne er givet videre til Lennart Østergaard, som fremover tegner VELTEK Ventilation. Bestyrelsen, medlemsrepræsentanter og familie mødte op på Hotel Huset i Middelfart for at sige tak til Christen og ønske ham et godt otium. Fra VELTEKs sekretariat skal der også lyde en stor tak for et godt samarbejde.

VELTEK har deltaget på Folkemødet på Bornholm siden 2015, og i år var ingen undtagelse. Ligesom sidste år kunne man møde VELTEK i ”Meningsministeriet” i Allinge havn fredag eftermiddag, hvor vi sammen med TEKNIQ havde inviteret repræsentanter fra branchen og Folketinget ind til en debat om nye teknologier og de forhindringer, som vi møder i Danmark.

Måske ikke så underligt fik det kommende energiforlig hurtigt en plads i debatten, som Lene Johansen (tidl. DR-journalist) ellers styrede effektivt. Branchen fandt det uheldigt, at det kommende valg kan influere på energiforliget, fordi energiforliget gerne skulle blive bredt forankret på Christiansborg, og fordi vi gerne ser, at forliget friholdes som forhandlingselement til at indgå kompromisser på andre områder med stærke poliske særinteresser. I langt højere grad end ved tidligere energiforlig er der usikkerhed om politikerne vil eller kan stå fast på deres energipolitiske holdninger, når andre mærkesager kan påvirke udfaldet.

Energiforliget fyldte allerede inden Folkemødet overskrifterne. Indflyvningen til Energiforliget medbragte nogle særdeles overraskende udmeldinger fra branchen selv, bl.a. fra Dansk Energi, der helt som forventet har vendt den ene tommel op til flere vindmøller, men helt uforståeligt har vendt den anden tommel ned til fortsat energirenovering af den eksisterende bygningsmasse med en begrundelse om, at det ikke kan betale sig samfundsmæssigt.

I VELTEK er vi helt med på, at vindmøller er en af vejene frem til et fossilfrit samfund i 2050, men at standse energirenovering af byggeriet giver absolut ingen mening, fordi den teknologiske udvikling hele tiden skaber nye muligheder for at energioptimere bygningernes tekniske installationer og endda med særdeles attraktive tilbagebetalingstider på investeringerne. Ja, der er sikkert nogle eksempler, hvor det ikke kan betale sig at energirenovere, f.eks. omkring klimaskærmen, men der er med garanti også en lang række eksempler, hvor det giver mening både økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt. Det er uhensigtsmæssigt at generalisere, især når det gøres uden at adskille pærer og bananer. De samme regler må gælde ved grøn energi, som de gør med penge; bare fordi man har meget af det, bør det ikke forbruges uden respekt.

Skulle vi opnå at få for meget grøn og billig strøm/energi, skulle man tro, at det ville give mere mening at brænde energien af i store drivhuse til at dyrke grøntsager og frugter her i Danmark, så sparer vi i det mindste kloden for et betydeligt CO2 udslip som følge af transporten fra Sydamerika og Europa til Danmark – altså en håndsrækning til transportsektoren, som er udfordret målt på CO2 udslip. Det er måske et fantasifuldt eksempel, men det vil til enhver tid give mere mening end at brænde grøn energi af i ineffektive bygninger til absolut ingen verdens nytte.

Med det i baghovedet, at energieffektivitet længe har været en del af Danmarks DNA, så lad os i fællesskab arbejde på at bane vejen for, at vi hurtigt får et bredt og levedygtigt energiforlig på plads, så det ikke bliver en del af valgkampen. Et energiforlig, som også fokuserer på energirenovering af det eksisterende byggeri.

God Sommer

Per Rømer Kofod