VELTEK Leder: Farvel til 2023

0

Ja – så står vi her igen ved endnu en årsafslutning.

Det føles som om, at tiden går hurtigere og hurtigere. Men det er nok snarere et udtryk for alle de nye krav og forandringer, som løbende ruller ind over vores brancher som aldrig før. For producenter og leverandører er der konstant nye regler, der skal efterleves, og som lægger beslag på ressourcerne ude i virksomhederne. Se bare emballageforordningen, som også har medvirket til, at VELTEK er gået med i Emballageretur sammen med andre organisationer. Læs mere her.

Når regelværket er på overarbejde, er det ikke kun medlemmerne der får travlt. VELTEK Sekretariatet er typisk på bolden længe før, at de nye regler rammer medlemmerne. Det gør vi for at sikre, at de kommende regler både harmonerer med den tekniske udvikling, og ikke utilsigtet kommer til at begrænse den frie konkurrence.

Greenwashing er et ord, som for alvor slog rødder i det danske sprog i 2023. Men hvad dækker begrebet egentligt over udover, at det kan relateres til klima og bæredygtighed? I starten af 2024 inviterer VELTEK alle medlemmer til webinar, hvor DreistStorgaard advokaterne vil gøre os klogere på de skjulte trusler og konsekvenser, der hænger sammen med greenwashing. Læs mere her.

VELTEKs medlemswebinarer er blevet en succes. På en enkelt måde formidler webinarerne vigtig og brugbar viden til medlemmerne, og skaber indsigt i nye og kommende regler, så man rettidigt kan iværksætte de nødvendige tiltag i virksomhederne.

VELTEK Varme er den nyeste fagsektion under VELTEK-paraplyen. Sektionen så dagens lys første gang tilbage i 2018, og har indtil nu måtte dele sektionschef med VELTEK El. Det bliver der lavet om på i 2024! Årsagen er, at både varme- og el-området er højt prioriteret i den grønne omstilling. Tænk bare på elektrificeringen af Danmark og udfasningen af fossile energikilder til bygningsopvarmning. Med implementeringen af et nyt set-up i VELTEK Sekretariatet i 2024 får alle fagsektioner fremover tilknyttet deres egen sektionschef. I praksis betyder det, at især HVAC-området styrkes både fagteknisk og ressourcemæssigt. Læs mere her.

Et farvel til 2023 betyder også et farvel til TRYG som leverandør til VELTEKs fordelsprogram for medlemmerne. TRYG har meddelt, at de medlemmer, som har deres forsikringer på aftalen, kan fortsætte uændret. Der vil dog ikke kunne tegnes nye forsikringer på aftalen fra januar 2024. VELTEK har valgt ikke at indgå ny aftale med et alternativt forsikringsselskab, men har derimod indgået aftale med Cowins, som er forsikringsmægler og specialiseret i at finde de rigtige forsikringer fra de forskellige leverandører af erhvervsforsikringer. Cowins indtræder i VELTEKs fordelsprogram fra 2024. Læs mere her.

Ingen årsafslutning uden et tilbageblik på årets messe. En komplet udsolgt VVS’23 blev traditionen tro afholdt i foråret i Odense. Gæsterne havde tilsyneladende let ved at finde vejen til messen, som satte ny besøgsrekord med 9.570 besøgende. Til næste år den 14.-16- maj afholder vi El & Teknik 2024 i Odense. Læs mere her.

God jul og godt nytår.

Per Rømer Kofod – Adm. Direktør, VELTEK