Indeklimaets betydning

Et godt indeklima er en væsentlig faktor, når man taler om trivsel, sundhed, produktivitet og indlæring.
Derfor er der en masse penge at tjene for virksomheder, der vælger at satse på et bedre indeklima for medarbejderne.

Det er alt for dyrt at have et dårligt indeklima – alt for få er klar over, at de kan spare op til 15 gange energiudgiften ved at have et godt indeklima.

En lang række undersøgelser viser, at der arbejdes 10-15 procent mere effektivt i et godt indeklima med den rigtige temperatur og med frisk luft. Dette gælder også for skoleelever, hvor Danmarks Tekniske Universitet har påvist en indlæringsforbedring på op til 15 procent, når indeklimaet forbedres.

Der er ligeledes en lang række undersøgelser, der viser, at et godt indeklima har en væsentlig betydning for bl.a. forkølelser og andre luftvejslidelser – sygdomme, der er årsag til væsentlige fravær fra arbejdspladsen.

Vi dør af dårligt indeklima

Partikler fra madlavning, boligtekstiler, stearinlys, og kemiske rengøringsmidler blander sig med bilers udstødning udefra og danner en luftig cocktail, der fører til lungekræft, kredsløbssygdomme, luftvejssygdomme og blodpropper. Livredderen hedder aktiv ventilation til boliger, institutioner og arbejdspladser.

Indendørsluften myldrer med usynlige partikler, som truer vores helbred og forringer vores velbefindende. Det dokumenteres bl.a. i et forskningsprojekt udført af professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i samarbejde med en række andre forskere.

Lars Gunnarsens undersøgelse blev udført hos 41 raske ikke-rygere over 60 år, som bor tæt på en trafikeret vej. I en periode var der opsat partikelfiltre i boligerne, i en anden periode blev filtrene fjernet, og deltagerne vidste ikke, hvornår filtrene var monteret.

Filtrene recirkulerede en større mængde luft end lejlighedernes normale luftskifte og fjernede både indefra og udefra kommende partikler. Undersøgelsen viste, at i perioden, hvor indåndingsluften i boligen blev renset for partikler, skete der en tydelig forbedring af elasticiteten af beboernes blodårer. Denne elasticitet spiller en væsentlig rolle for at forhindre udvikling af åreforkalkning og blodpropper. Den positive virkning indtraf allerede efter to døgn med renset luft.

Tidligere undersøgelser har vist, at udendørs partikelforurening kan føre til en række sygdomme som lungekræft, kredsløbssygdomme og forværring af luftvejssygdomme. Det antages, at flere tusinde danskere hvert år dør på grund af den udendørs partikelforurening.

Udeklima og indeklima er forbundne kar

Partikler fra biludstødning og andre kilder trænger ind i boligerne og blander sig med partikler fra byggematerialer, boligtekstiler, stearinlys, madlavning og kemiske stoffer, som anvendes til for eksempel rengøring. Der er tale om voldsomme forureninger, der langt overstiger den forurening, som normalt findes i udeluften, selv i byområder.

For at spare energi bygger vi nu husene så tætte, at der af hensyn til indeklimaet burde være lovkrav om aktiv ventilation med partikelfiltrering. I ældre huse med naturlige utætheder sker der en løbende, naturlig udluftning dog uden filtre, der kan fjerne de farlige partikler. I renoverede eller nye, tætte byggerier er det nødvendigt at skaffe beboerne frisk luft uden forurening.

Konklusionen må være

Det er simpelthen alt for dyrt og alt for usundt at have et dårligt indeklima!
Et godt indeklima er en god forretning og samtidig af stor betydning for sundhed og trivsel.

VELTEK Ventilation er en faglig sektion for de virksomheder herhjemme, der udvikler og producerer teknik og teknologi til fremme af et sundt indeklima i boliger, på arbejdspladser og i institutioner.

Rådet for Sundt Indeklima

Hvis du vil vide mere om sundt indeklima, så kan vi varmt anbefale Rådet for Sundt Indeklimas hjemmeside.

 

 

 

 

Rådet for Sundt Indeklima er et uvildigt organ, der har til formål at hjælpe politiske og økonomiske beslutningstagere med at træffe afgørelser på et kvalificeret og oplyst grundlag. Samt være indeklimaets stemme over for befolkningen, beslutningstagere og fagfolk.

Rådets aktiviteter finansieres af fonde og sponsorater og RfSI er således helt fri af interesseorganisationer.

Rådet for Sundt Indeklima er sammensat af landets fremmeste eksperter inden for indeklima. Både når vi taler om sundhed for mennesker og for bygninger. Arbejdet i rådet er ulønnet og rådsmedlemmerne stiller deres viden til rådighed for at sikre, at det sundeindeklima ikke bliver taberen i en tid med øgede krav om bygningernes tæthed og anvendelsen af nye byggematerialer, som der ikke er langtidserfaringer med.

Besøg Rådet for Sundt Indeklimas hjemmeside her: raadetforsundtindeklima.dk