Byggebranchens bud på løsning af skolernes dårlige indeklima

Trods årtier med en strøm af undersøgelser, som gang på gang har påvist, hvor skidt det står til med indeklimaet i Danmarks folkeskoler, har det været småt med konkret handling på området.

Derfor har en lang række organisationer og aktører – heriblandt VELTEK – præsenteret forslag til konkrete tiltag for boligminister Kaare Dybvad.

Tiltagene er en del af rapporten ”Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolerne”, der samler den eksisterende forskning på området, som blandt andet har vist, at 91 procent af landets klasselokaler overskrider bygningsreglementets grænse for CO2-indhold i luften i løbet af skoledagen.

Derudover er det påvist, at elever, som tilbringer skoledagen i lokaler med dårligt indeklima, får reduceret indlæringsevnen i en grad, der betyder, at de over ni år mister det, der svarer til næsten et skoleårs læring i forhold til elever i klasselokaler med et godt indeklima.

De tre centrale forslag i rapporten er:

 1. Indfør lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i klasselokaler.
 2. Stil krav om handlepligt i tilfælde af utilfredsstillende indeklima.
 3. Styrk den lovpligtige kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg.

Håbet er, at man ved at følge disse og de øvrige opfordringer i rapporten kan give indeklimaet et tiltrængt og generelt løft i folkeskolerne. En udfordring, der er akut brug for at få løst.

I øjeblikket halter Danmark således efter vores nabolande på området. I Sverige har man fx indført krav om kvalificeret kontrol af skolernes ventilationsanlæg hvert tredje år. Et tilsyn, der udføres af en person, som er sagkyndig og certificeret. Det samme krav findes ikke i Danmark.

Download rapporten her – resume

Download rapporten her – baggrundsnotat

De står bag ”Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen”

Udarbejdet af:

 • VELTEK
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne
 • Blik & Rørarbejderforbundet
 • Concito
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Rådet for Grøn Omstilling

Videnspartnere:

 • Bygherreforeningen
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø
 • DTU
 • Saint-Gobain
 • Skole og Forældre
 • Teknologisk Institut