Links

Links til internetsider med vigtig information om indeklima, netværk, myndigheder og videncentre.

Myndigheder og regler

Dansk Standard


Videncentre

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Videncenter for arbejdsmiljø

Danmarks Statistik

Dansk Indeklima Mærkning


Organisationer og foreninger

Danvak

REHVA – den europæiske HVAC-organisation

Energiforum Danmark

Svensk Ventilation

Rådet for Grøn Omstilling

TEKNIQ Arbejdsgiverne


Bæredygtigt byggeri:
Green Building Council Denmark
BREAM

Fugt, skimmelsvamp mv.
Statens Byggeforskningsinstitut
Dansk Undertagsklassifikationsordning
Træinformation

 

Indeklimaportalen
Se indeklimaportalen om indeklimaet og dets betydning.

Energieffektivitet i bygninger
Build up er den europæiske portal for energieffektivitet i bygninger.