Om VELTEK Ventilation

VELTEK Ventilation inkluderer 50 medlemmer, som producerer og forhandler udstyr til at skabe et godt indeklima, så mennesker trives bedre indendørs i skolen, i boligen og på jobbet.
Balanceret og aktiv ventilation fremmer indlæringen hos børn og studerende samt øger effektivitet, trivsel og sundhed hos voksne på arbejdspladsen.

VELTEK Ventilation har fokus på, hvordan man skaber og fastholder et godt og energirigtigt indeklima.
Vores agenda er i høj grad at oplyse private og virksomheder om vigtigheden af et godt indeklima, men fokus er også på de politiske beslutningstagere, fordi de er med til at sætte dagsordenen.

VELTEK Ventilation samarbejder med den fælles europæiske brancheforening Eurovent, hvor målet er at påvirke danske myndigheder og EU til at give gode og energirigtige retningslinjer for hele branchen.

Find mere information i denne præsentation

Bindeled mellem indeklimaforskningen og medlemmerne

VELTEK Ventilation er også et bindeled mellem indeklimaforskningen og medlemmerne. De danske indeklimaforskere er i verdensklasse, og der kommer hele tiden nye forskningsresultater og ny dokumentation, som skal formidles videre til de virksomheder, der udvikler morgendagens indeklimaløsninger.

Sektionen har arbejdet målrettet på at bygge bro mellem forskningen og industrien, og netop dette arbejde har resulteret i en anerkendelse af foreningen hos kunder såvel som hos forskere.

Et medlemskab af VELTEK Ventilation er forbrugernes sikkerhed for, at de leverede anlæg er i stand til at skabe et bedre indeklima og samtidig, at der er tale om løsninger baseret på solid og videnskabelig forskning.

Vores mission
Det er VELTEK Ventilations mission at synliggøre indeklimaets betydning for det danske samfund.

Vores vision
Det er VELTEK Ventilations vision, at indeklimaet i danske bygninger og industri lever op til de bedste internationale forskningsresultater for luftens kvalitet og energiforbrug.

Kontakt
Sektionschef
Lennart Østergaard
VELTEK Ventilation
Smedeholm 13A, 1. TV
2730 Herlev
24 23 32 61
los@veltek.dk