Indeklimaets pris

Her kan du få en idé om omkostningerne i et veldimensioneret ventilationsanlæg – og det er billigere end mange tror. I mange af fremtidens huse vil ventilationen være drevet af solceller, der giver strøm nok til højeffektive ventilatorer.

Afhænger af modtryk

Spørgsmålet om pris kan ikke besvares på en enkel måde, da energiforbruget ved flytning af luft afhænger meget af det modtryk i anlægget, som ventilatoren skal overvinde. Generelt kan man sige, at jo større føringsveje for luften, jo mindre tryk skal overvindes – og jo mindre bliver energiforbruget.

Derfor har der i de senere år været bestræbelser i gang for at mindske trykfaldet over alle de komponenter, der indgår i et ventilationsanlæg, og der er også udviklet såkaldte ”Spareventilatorer”, der har et langt mindre energiforbrug end ældre ventilatorer.

De oplysninger, der gives, forudsætter således, at de anvendte ventilatorer er af bedste kvalitet og arbejdspunktet er valgt korrekt. Ved valg af dårligere ventilatorer kan energiforbruget være betydeligt større end nødvendigt med dagens teknologi. Desuden må de givne oplysninger kun tages som typiske eksempler – i konkrete tilfælde må der hver gang foretages en beregning.

Bygningsreglementet kræver, at elforbruget til lufttransport ikke overstiger 2500 J/m3(udeluft), såfremt luftmængden er konstant.

Enheden J/m3 kan omregnes på mange måder, idet ”arbejdet” 1 J= 1Joule= 1Watt.sek, dvs. der kan foretages omregning til den for el-energiforbrug sædvanligt brugte enhed kWh (kiloWatt time).

Om energiforbruget ved at ”flytte” en kubikmeter luft i et ventilationsanlæg

Som en overordnet ”tommelfingerregel” kan angives, at energiforbruget vil være mindst pr. kubikmeter luft i et stort ventilationsanlæg. Hvis vi vælger luftmængder på ca. 2000 kubikmeter i timen, 10.000 kubikmeter i timen, (almindeligt forekommende i større bygninger) og 50.000 kubikmeter i timen (en meget stor ventilator), og vi forudsætter, at trykfaldet over anlægget er det samme i alle tre tilfælde, vil energiforbruget pr. kubikmeter transporteret luft være ca. 100%, 80% og 60%, idet energiforbruget for det mindste anlæg her er sat til 100%

Typiske data for boligventilationsanlæg kan fx være:

1000 kubikmeter i timen ved et modtryk på 300 Pascal
5000 kubikmeter i timen ved et modtryk på 400 Pascal
10.000 kubikmeter i timen ved et modtryk på 750 Pascal

Energiforbruget vil i de tre typiske tilfælde i punkt 2 være:

531 J/m3, som svarer til 0,149 kWh på en time, dvs. ca. 30 øre i timen.
655 J/m3, som svarer til 0,184 kWh på en time, dvs. ca. 37 øre i timen.
1164 J/m3, som svarer til 1,072 kWh på en time, dvs. ca. 214 øre i timen.

Yderligere beregninger af energiforbrug i ventilationsanlæg

Alle firmaerne i VELTEK Ventilation råder over regneprogrammer, der hurtigt kan angive energiforbruget i ventilationsanlæg. VELTEK Ventilation står gerne til rådighed med yderligere beregninger, hvis det skulle ønskes.